O kompaniji

Firma Analysis d.o.o. osnovana je 1996 godine. Osnovna delatnost firme je veleprodaja, održavanje i servis laboratorijske opreme i potrošnog materijala, projektovanje i razvoj usluge kvalifikacije, aplikacije i obuka korisnika opreme.

Prodajnim programom Analysis d.o.o. obuhvaćene su oblasti rada na polju farmacije, industrije, zastite zivotne sredine, nauke i medicine. Od samog osnivanja Analysis d.o.o. sa velikim uspehom saradjuje sa vodećim svetskim proizvodjačima laboratorijske opreme u cilju ispunjavanja zahteva korisnika, njihovog zadovoljstva i stvaranja dugoročne saradnje na obostranu korist.

Danas, ANALYSIS je ekskluzivni zastupnik sledеćih svetski renomiranih proizvođača opreme:

THERMO FISHER SCIENTIFIC (USA), sa sledećim divizijama i opemom:
     - Scientific Instrument Division – Laboratorijska oprema u analitici
     - Controlled Enviroment Equipment - Oprema za mikrobiologiju i biotehnologiju
     - FEI (USA) – Elektronski mikroskopi

SOTAX (Switzerland) - Oprema za ispitivanje brzine rastvaranja i fizičkih karakteristika čvrstih formi
WALDNER (Germany) – Laboratorijski nameštaj i deigestori
HACH (USA) – Laboratorijska i procesna oprema u analitici vode
KERN (Germany) – Vage i tegovi
FEDEGARI (Italy) – Oprema za mikrobiologiju i biotehnologiju
RIEBESAM (Germany) – Mašine za pranje i dezinfekciju laboratorijskog posuđa
RETSCH (Germany) – Mlinovi i sejalice
BERGHOF(Germany) – Peći za digestiju, reaktori, ...
ATAGO (Japan) – Refraktometri i polarimetri
SUEZ (USA) – TOC analizatori i senzori
RECIPE (Germany) – Kitovi, reagensi, instrumenti i potrošni materijal za kliničku dijagnotstiku
BÜHLER TECHNOLOGIES (Germany) – Generalna laboratorijska oprema

Prodajne programe u sektoru prodaje i nabavke vode iskusni menadžeri sa visokom stručnom spremom iz oblasti fizičke hemije, hemije, tehnologije i farmacije, koji pružaju stručnu pomoć korisniku prilikom odabira adekvatne opreme, kao i usluge uvodjenja metoda-aplikacije za predmetnu opremu.

Kroz sektor za servisnu podršku i sektor za validaciju i etaloniranje Analysis d.o.o., uz posedovanje sopstvene ispitno- merne opreme, pruža usluge instalacije, kvalifikacije, održavanja i servisiranja opreme kao i obuku korisnika od strane iskusnih servisniih inženjera, koji su pohadjali specijalizovane kurseve za predmetnu opremu u trening centrima proizvođača, što je potvrdjeno odgovarajućim sertifikatima.

U okviru sektora za servisnu podršku Analysis d.o.o. poseduje sopstveni trening centar u cilju pružanja što kvalitetnije obuke korisnika, kao i pružanja usluge uvodjenja metoda-aplikacije za predmetnu opremu.

Analysis d.o.o. takodje poseduje i sopstveni vozni park, koji osigurava pravovremenu isporuku opreme i odziv na poziv korisnika uz poštovanje dogovorenih rokova.

Analysis d.o.o. ima uveden sistem kvaliteta ISO 9001, a od seprembra 2011, uveli smo i standard ISO 17025 u našu laboratoriju za etaloniranje i validaciju.

U aprilu 2019. smo sertifikovani u skladu sa zahtevima standarda Sistemi menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 i Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018. Za uvid u sertifikate kliniknite ovde.

Naš ekskluzivni diler u Bosni i Hercegovini od 2011. je firma Analitika d.o.o. - www.analitikabh.com

S poštovanjem,
Analysis d.o.o.

You can download our presentation of Analysis in English here.

Upit o zadovoljstvu korisnika - ilustracija
ISO9001 sertifikat 2018-2020
Analysis: Politika kvaliteta
Thermo Scientific logo FEI logo Sotax logo Waldner Laboreinrichtungen logo ATAGO logo Fedegari Group logo Riebesam GmbH logo HACH LANGE logo RETSCH logo KERN logo Berghof logo SUEZ logo RECIPE logo Memmert logo SymLine logo SCAT logo Bioquell logo Codel logo