Autosempleri za elementalne analizatore ukupnog azota, sumpora i hlora

Dostupno u zemljama :

MODELI

AS120

AS120 autosampler kombinuje najsavremeniju komponenti i optimizovanim funkcijama lakim za korišćenje koje ispunjavaju rutinske zahteve kao i zahteve za automatsko uzorkovanje na nivou istraživanja. Omogućava tačno i precizno doziranje čime se značajno poboljšavaju performansi vaše TN/TS/TKS analize.

NEXIS GM

Uzorkovanje uzoraka gasa i TNG zahteva bezbedno i pouzdano rešenje u vezi sa analizatorom sagorevanja za merenje nivoa azota, sumpora i hlora u tragovima. TSHR NEXIS GM uključuje hardverske karakteristike kao što su senzori ugljovodonika i pritiska i precizni ventili za uzorkovanje kako bi se obezbedio bezbedan rad. NEXIS GM je dostupan u tri različite konfiguracije kako bi zadovoljio zahteve kupaca za analiziranjem uzoraka gasa i TNG niskog i visokog pritiska.

NEXIS AI

Automatski injektor tečnosti, model NEXIS AI, može da uvede uzorke tečnosti u NEXIS VP analizator ukupnog azota/ukupnog sumpora polu-automatski. Kompaktan dizajn injektora koji se lako instalira na NEXIS VP čini ga pristupačnim rešenjem za kupce sa ograničenim brojem tečnih uzoraka. NEXIS AI može da koristi  špriceve ​​od 10 do 100 uL.

GM 7000

Autosampler TSHR GM 7000 je precizan i pouzdan modul za uzorkovanje koji nudi lako i fleksibilno merenje TN/TS/TKS u gasovitim ugljovodoničnim matricama.

HR 7000

Serija autosamplera HR 7000 je dizajnirana da automatski uvede tačno i pouzdano vaše tečnih uzoraka ugljovodonika u TSHR analizator.

AI 7000

AI 7000 autosampler može da poluautomatski uvede tečne uzorke u TSHR 7000 serije TN, TS, TKS analizator.

FU3

Jedinica za filtriranje uzoraka TSHR AOX, model FU3, dizajnirana je za pripremu AOX uzoraka koristeći metodu serije i kolone.