Serija 6000 analizatora ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR 6000 TN/TS/TX analizator je izuzetno fleksibilan i pouzdan analizator ukupnog sumpora/azota/hlora, jednostavan za korišćenje i  pogodan za širok opseg hemijskih aplikacija u rafinerijama.
Analizator TSHR 6000 omogućava laboratorijama za kontrolu kvaliteta, komercijalnim laboratorijama za ispitivanje i centrima za istraživanje i razvoj da automatski, brzo i precizno analiziraju čvrste, tečne, gasne i TNG uzorke. Ovo rešenje za analizu elemenata sagorevanjem u kombinaciji sa Athena softverom predstavlja rutinski i moćan alat, u potpunosti usaglašen sa ASTM, kao i drugim međunarodnim regulativama poput ISO, CEN, IP i UOP.
Dostupan je u nizu standardnih konfiguracija (TN, TS, TX, TN/TS i TN/TS/TX) sa maksimalnom modularnom fleksibilnošću, kako bi ispunio različite zahteve kupaca. Takođe, mogućnost konfigurisanja modela 6000 kao AOX/EOX analizatora, u saglasnosti je sa  potrebama laboratorija koje se bave zaštitom životne sredine.
Tipične aplikacije uključuju:

  • Ispitivanje specifikacija rafinisanih proizvoda
  • Ispitivanje kvaliteta sirovih i prerađenih (petro)hemikalija
  • Industrijski otpad i analiza životne sredine
  •  Skrbnički transfer petrohemijskih proizvoda

Dostupno u zemljama :