Serija 7000 analizatora ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR 7000 serija TN/TS/TX analizator je napredan i kompaktan analizator ukupnog sumpora/azota/hlora, jednostavan za upotrebu, namenjen za najzahtevnije aplikacije u petrohemijskoj industriji.
Analizator omogućava petrohemijskim i komercijalnim laboratorijama za ispitivanje, rafinerijama i R&D centrima da potpuno automatski, brzo i precizno analiziraju uzorke tečnosti, gasa i TNG-a. Ovakvo rešenje analizatora je podržano Athena softverom i usaglašeno je sa ASTM normama tako da omogućava optimalnu analizu širokog spektra uzoraka različitih koncentracija.
TSHR 7000 serija TN/TS/TX analizator je u potpunosti usklađen sa nizom regulatornih metoda, npr. EN 20846, EN 15486.
Analizator modela TSHR 7000 dostupan je u sledeće četiri konfiguracije:

  •  TSHR TX 7000 analizator ukupnog hlora
  •  TSHR TN 7000 analizator ukupnog azota
  •  TSHR TS 7000 Analizator ukupnog sumpora
  • TSHR TN/TS 7000 analizator ukupnog azota/sumpora

Dostupno u zemljama :