UltiMate 3000 HPLC i UHPLC standardni sistemi

Podržavajući pritiske do 620 bara (9.000 psi) pri protocima do 10 mL/min, data collection rate ( brzina prikupljanja podataka ) detektora do 100 Hz, vreme ciklusa injektovanja do 15 s, Thermo Scientific Dionex SD ( standardni sistemi ) UltiMate 3000 u potpunosti podržavaju konvencionalne metode visoko-efikasne tečne hromatografije , a istovremeno nude kompatibilnost sa UHPLC aplikacijama. Bez obzira na to koje su vaše aplikacije, UltiMate 3000 standardni sistemi mogu biti savršeno konfigurisani da odgovore svim vašim zahtevima.

Dostupno u zemljama :

Modeli

UltiMate 3000 Rapid Separation (RS) HPLC sistemi

Na Thermo Scientific UltiMate 3000 Rapid Separation (RS) sistemima za brzo razdvajanje se može raditi čitav niz brzih HPLC i UHPLC aplikacija na jednom sistemu. Kombinuju jedinstvene hardverske karakteristike i mogućnost korišćenja HPLC kolona sa malim česticama za brzo razdvajanje sa odličnom rezolucijom. Sve komponente sistema su koordinirane radi visokih performansi. Sistemi UltiMate 3000 RS podržavaju čak i najnaprednije vrste analiza, dostupni su u biokompatibilnim i nebiokompatibilnim postavkama i sadrže jedinstvene tehnološke inovacije poput mogućnosti dvostrukog gradijenta.

UltiMate 3000 Standard (SD) HPLC sistemi

Thermo Scientific UltiMate 3000 Standard (SD) HPLC/UHPLC sistem ispunjava zahteve primene microbore, analitičkih i polupreparativnih tečnih hromatografskih aplikacija. Ovi sistemi kombinuju svestranost sa slobodom da konfigurišu odgovarajući sistem za željenu primenu. Dostupni su sa binarnim ( HPG ), kvarternernim ( LPG ) i sistemima sa dve pumpe kako bi zadovoljili različite zahteve primene. Sve komponente sistema su konfigurisane da daju najbolje rezultate.

UltiMate 3000 Basic HPLC sistemi

Thermo Scientific UltiMate 3000 Basic sistemi pružaju robusne performanse za rutinsku, konvencionalnu hromatografiju u ekonomičnom, ali fleksibilnom pakovanju. Dostupni u verzijama sa automatskim i ručnim injektorom, ovi izokratski HPLC i UHPLC sistemi su izrazito robustni sa podrškom u skladu sa GLP, CGMP i 21 CFR Part 11 propisima. Sistemi i softver se lako prilagođavaju novim izazovima sa dodatnim UltiMate 3000 modulima.

UltiMate 3000 Semi-Preparative HPLC sistemi

Binarni semi-preparativni sistem Thermo Scientific UltiMate 3000 je robustan, uvek spreman da vam pomogne pri prečišćavanju ekstrakata prirodnih proizvoda, odvajanju nečistoća, kao i drugim preparativnim procesima koji uključuju tečnu hromatografiju.