Elementalna analiza ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR razvija i proizvodi analizatore elemenata pomoću totalnog sagorevanja, oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo sa Thermo Euroglas i Thermo Scientific TN/TS/TX proizvodima. TSHR nudi nekoliko modela ovakvih analizatora sa više konfiguracija: analizatore ukupnog azota, sumpora ili hlora (eng. Total Nitrogen - TN, Total Sulfur - TS, Total Chlorine - TX), kao i kombinovane konfiguracije - TN/TS, TN/TX i TN/TS/TX za merenje ovih elemenata u tragovima u širokom spektru tečnih i čvrstih materija, gasova kao i uzorka TNG-a. Pored toga, izborom odgovarajućeg autosamplera obezbeđujete zadovoljavanje svih aplikacija u vašoj laboratoriji. Tipična upotreba ovakvih TSHR analizatora je u petrohemijskoj industriji.