UV-Vis čitači mikrotitar ploča

Thermo Scientific UV-Vis spektrofotometri za mikrotitarploče i čitači mikrotitarploča omogućavaju vam da brzo i lako vizualizujete rezultate uz brza očitavanja ploča i intuitivni paket softvera. Slično drugim tipovima Thermo Scientific čitača mikrotitarploča, ovi instrumenti imaju niz funkcija koje će vam pomoći da uštedite vreme i maksimizirate produktivnost, poput samodijagnostike i automatske kalibracije, jednostavnog SkanIt PC softvera, kao i kompatibilnosti sa robotom što omogućava automatizaciju procesa, čak i ako se za istu odlučite naknadno.