Servis, obuka i aplikacije

Cilj naše firme je, osim prodaje i stvaranja profita, uspešna saradnja i pomoć našim kupcima u odabiru adekvatne opreme, aplikacijama kao i u adekvatnoj obuci i servisnoj podršci. Radi toga je u okviru naše firme organizovana podrška korisnicima u vidu stručne obuke u rukovanju aparatima kao i razvoj aplikacija prema potrebama korisnika od strane naših stručnih saradnika.

Za kompletan program opreme obezbeđena je instalacija i servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku.

Kroz sektor za servisnu podršku i sektor za validaciju i etaloniranje Analysis d.o.o., uz posedovanje sopstvene ispitno- merne opreme, pruža usluge instalacije, kvalifikacije, održavanja i servisiranja opreme kao i obuku korisnika od strane iskusnih servisniih inženjera, koji su pohađali specijalizovane kurseve za predmetnu opremu u trening centrima proizvođača, što je potvrdjeno odgovarajućim sertifikatima.

U okviru sektora za servisnu podršku Analysis d.o.o. poseduje sopstveni trening centar u cilju pružanja što kvalitetnije obuke korisnika, kao i pružanja usluge uvođenja metoda-aplikacije za predmetnu opremu.

Analysis d.o.o. takođe poseduje i sopstveni vozni park, koji osigurava pravovremenu isporuku opreme i odziv na poziv korisnika uz poštovanje dogovorenih rokova.

Analysis d.o.o. ima uveden sistem kvaliteta ISO 9001 i ISO 17025.

Illustration
Thermo Scientific logo FEI logo Sotax logo Waldner Laboreinrichtungen logo ATAGO logo Fedegari Group logo Riebesam GmbH logo HACH LANGE logo RETSCH logo KERN logo Berghof logo SUEZ logo RECIPE logo Memmert logo SymLine logo SCAT logo Bioquell logo Codel logo