BELGRADE BUSINESS RUN

[13.06.2019.] Učestvovali smo na najvećem sportsko-kompanijskom i tim bilding događaju u Srbiji Belgrade Business Run na trci od 5km na Adi Ciganliji, među više od 4000 zaposlenih iz više od 400 najodgovornijih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije.

Naš šestočlani tim je osvojio zaslužene finišerske medalje.

Belgrade Business Run

SEMINAR "SOTAX dissolution & physical testing_data integrity software"

[22.05.2019.] Učesnicima smo prezentovali trendove i novosti u oblasti disolucione tehnike i aparata za testiranje fizičkih karakteristika čvrstih formi.

Poseban naglasak je bio na novom softveru "q-doc prolab"

SEMINAR SOTAX dissolution physical testing_data integrity software 1

SEMINAR SOTAX dissolution physical testing_data integrity software 2

SEMINAR “IZAZOVI U ANALIZI HRANE I AMBALAŽE 15.05.2019.”

[15.05.2019.] U maju smo organizovali seminar IZAZOVI U ANALIZI HRANE I AMBALAŽE u Hotelu Hyatt u Beogradu.

Seminaru je prisustvovalo više od 100 analitičara zaposlenih u državnom i privatnom sektoru.

Kako je sve izgledalo možete pogledati ovde.

IZAZOVI U ANALIZI HRANE I AMBALAŽE

SERTIFIKACIJA U SKLADU SA ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

[29.04.2019.] U aprilu smo sertifikovani u skladu sa zahtevima standarda Sistemi menadžmenta životnom sredinom i Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Za uvid u sertifikate kliniknite ovde.

UČEŠĆE U PROJEKTU ERASMUS+

[2017-2020] Naša kompanija je partner u međunarodnom projektu NetChem :: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education

Cilj NETCHEM projekta je jačanje kapaciteta za međunarodnu saradnju u srpskim i albanskim visokoškolskim ustanovama i preduzećima kako bi se povećao nivo obrazovanja i tehnički kapaciteti u pogledu korišćenja analitičkih instrumenata za kontrolu životne sredine i sigurnost hrane (EFSC) kroz unapređenje tehnologije i samim tim unapređenje zdravlja, životne sredine, turizma i ekonomije u Srbiji i Albaniji u pravcu njihovog predpristupnog razvoja u EU.

Više informacija možete pogledati na www.netchem.ac.rs.

20 godina rada

[13.10.2016.] 13.10.2016. u Holiday Inn -u i Belexpocentru proslavili smo 20 godina rada. Organzovali smo seminar, sajam i svečanu večeru uz brojne nagrade. Kako je sve izgledalo možete pogledati na fotografijama.

Analysis team - 20 godina rada

Laboratorija za etaloniranje i validaciju je proširila svoj obim akreditacije na polju optike i hemije

[15.09.2015.] Iz oblasti optike proširenje obuhvata etaloniranja optički neutralnih filtera, SRM spektralnog koeficijenta propustljivosti/apsorpcije i SRM talasne dužine. Iz oblasti hemije proširenjem smo obuhvatili areometre, denzitometre i TOC.

Nova akreditovana laboratorija po ISO 17025 za ispitivanje vazduha

[23.01.2015.] Nakon uspešnog poslovanja u proteklih četiri godine, Laboratorija za etaloniranje i validaciju, odlučila je da proširi oblast svoga delovanja.

Krajem decembra 2014. godine krunisan je projekat realizacije akreditovanja ispitne laboratorije dodeljivanjem rešenja br.01-421 od strane Akreditacionog tela Srbije.

Laboratorija za etaloniranje i validaciju vam s ponosom predstavlja još jednu svoju akreditovanu laboratoriju po ISO 17025, a reč je o akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje vazduha (laminarne komore, digestori, hazard uređeji sa filtriranjem vazduha itd.).

Projekat realizacije ove laboratorije je bio logičan korak nakon desetogodišnjeg iskustva u opremanju i pružanju usluga OQ i PQ u ovoj oblasti, našim vernim korisnicima.

ISO 17025 logo

Obaveštenje za Naprednu školu masene spektrometrije

[17.11.2014.] Ovim putem želimo da Vas obavestimo da Centar Izvrsnosti Hemijskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje naprednu školu masene spektrometrije. Napredna škola masene spektrometrije biće održana od 10 do 11. Decembra 2014 u prostorijama Hemijskog fakuteta.

Učesnici škole će imati priliku da se u direktnom radu na Thermo Scientific hibridnom masenom spektrometru LTQ_XL-OrbiTrap upoznaju sa konstrukcijom hibridnog masenog spektrometra visoke rezolucije kao i metodologijom rada na istom. Biće pokazano izvodjenje analize i postavljanje eksperimenta na samom instrumentu na primeru multikomponentne analize u odabrainm matriksima kao i softverska obrada dobijenih rezultata.

Detaljan program predavanja i opis work shopa možete preuzeti OVDE.

Štand Analysisa na sajmu tehnike

Poštovane kolege

[12.05.2014.] Pozivamo Vas da na posetite na Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća od 12.05.2014 - 16.05.2014 u Hali 1 stand 1325 svakog dana od 10-18h.

Očekujemo Vas,

ANALYSIS DOO

Logo Centra Izvrsnosti Hemijskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

Workshop

[25.02.2014.] Obaveštavamo Vas da ćemo 20.Marta u Beogradu održati „Workshop“ na temu najnovijih dostignuća u Elektronskoj mikroskopiji kompanije FEI.

Workshop biće održan u IN Hotelu na Novom Beogradu sa početkom u 9:40.

Više informacija i raspored predavanja možete videti preuzimanjem pozivnice.

Molili bi sve zainteresovane da izvrše prijavu putem emaila info [at] analysis.rs.

Molimo Vas da navedete Vaše ime i prezime, telefon za kontakt kao i instituciju iz koje dolazite.

Napomena: Parking je obezbeđen i besplatan je.

Dodatno možete pogledati web stranicu proizvođača FEI www.fei.com

FEI workshop - illustration

[26.12.2013.] Instalirali smo tečno maseni spektrometar u ALKALOID AD u Skopju, model UltiMate3000 HPLC sa masenim detektorom LTQ XL na Institutu za istraživanje i razvoj i kontrolu kvaliteta.

Alkaloid AD logo

[02.12.2013.] Postali smo autorizovani zastupnici za firmu FEI Europe B.V. za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH i Albanije, koja je renomirani proizvođač za:

  • SEM - skenirajuće elektronske mikroskope koji se koriste za ispitivanje topografije materijala sa opsegom uveličavanja koje imaju optički mikroskopi
  • TEM - transmisione elektronske mikroskope, koji su vodeći proizvod na tržištu, imaju potpuno integrisanu i automatsku operacionu proceduru za širok opseg aplikacija koje zahtevaju fotografije ultra visoke rezolucije ispod angstremskih veličina (dimenzija)
  • FIB - koji otkriva defekte ispod površine kod materijala i uređaja. Sistem sa fokusiranim jonskim zrakom (FIB) ima viok stepen analogije sa sistemima sa fokusiranim elektronskim zrakom kao što je skenirajući elektronski mikroskop (SEM)
  • DualBeam (FIB/SEM) sistemi su odličan izbor za 3D mikroskopiju i analizu koja služi za karakterizaciju materijala, analizu grešaka nastalih pri industrijskoj proizvodnji i aplikacijama pri kontroli procesa.
illustration-vesti

[15.11.2013.] U postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisali smo ugovore za nabavku opreme. Spisak opreme sa informacijama o krajnjim korisnicima opreme možete pogledati na site-u jedinice za upravljanje projektom.
Link je na: www.piu.rs

Nenad Andrejic
Thermo Scientific logo FEI logo Sotax logo Waldner Laboreinrichtungen logo ATAGO logo Fedegari Group logo Riebesam GmbH logo HACH LANGE logo RETSCH logo KERN logo Berghof logo SUEZ logo RECIPE logo Memmert logo SymLine logo SCAT logo Bioquell logo Codel logo