Mašine za presovanje uzoraka

Retsch nudi tri modela mašina za presovanje uzoraka (presa) u vidu tableta sa različitim silama pritiska za pripremu čvrstih i glatkih peleta pogodnih za XRF analizu. Čvrsti, visokokvalitetni peleti su važan preduslov za pouzdanu XRF analizu.

Dostupno u zemljama :

Modeli

Presa PP 25

PP 25 je kompaktna stona jedinica za posebno jednostavnan i bezbedan rad. Sa pritiskom od 25 t idealna je za pripremu čvrstih uzoraka za XRF analizu. Proizvedene tablete su visokog kvaliteta i odlikuju se visokim stepenom stabilnosti. Pritisak klipa se može očitati sa jasno vidljive skale manometra. Matrice za presu PP 25 su dostupne u nekoliko prečnika, a mogu se potpuno ukloniti.

Specifikacija
Presa PP 35

PP 35 ima pojedinačnu regulaciju sile pritiska u opsegu od 0 do 35 t. PP 35 kombinuje prednost malog stolnog modela sa velikim silama pritiska, koje se automatski regulišu u do tri koraka, obezbeđujući da se čak i teški materijali savršeno presuju.

Specifikacija
Presa PP 40

PP 40 ima pojedinačnu regulaciju sile pritiska u opsegu od 5 do 40 t. Pored kontrole sile pritiska, ova mašina takođe kontroliše vreme trajanja pritiska, zadržavanja i oslobađanja sile tokom presovanja. Ovo smanjuje unutrašnju napetost u uzorku i obezbeđuje da se čak i teški materijali uspešno presuju.

Specifikacija