https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

O nama

Od svog osnivanja 1996. godine, Analysis d.o.o. nudi kvalitetne instrumente i pouzdana rešenja za vašu laboratoriju.

Kontaktirajte nas

Osnovna delatnost naše firme je veleprodaja, održavanje i servis analitičke, procesne i generalne laboratorijske opreme, uz obuku korisnika za uspešan i kvalitetan rad na instrumentu.

Korisnicima je dostupna i aplikativna podrška, koja obuhvata konsalting prilikom odabira metodologije i optimalnog uređaja prema aktuelnim potrebama korisnika, razvoj i implementaciju analitičkih metoda, i validaciju/verifikaciju istih. Takođe, obezbeđujemo usluge kvalifikacije opreme i projektovanja laboratorija.

S druge strane, Analysis Laboratorija za etaloniranje i validaciju pruža usluge etaloniranja, validacije i ispitivanja opreme, uz širok obim akreditacije.

Teritorije na kojima poslujemo

Analysis posluje na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Hrvatske i Slovenije.

Nakon 25 godina uspešnog rada, u aprilu 2021. otvorili smo ćerku firmu Analysis Adria d.o.o., sa sedištem u Ljubljani, na ovaj način učvrstivši dugogodišnje poslovanje u regionu i otvorivši novu perspektivu za dalji napredak.

Ekskluzivni zastupnik svetski renomiranih proizvođača

Naš prodajni program obuhvata opremu koja primenu nalazi u oblasti industrije farmacije, zaštite životne sredine, hrane i pića, i drugim industrijama, kao i u nauci, forenzici i medicini – bilo da se radi o ispitivanjima, istraživanjima, kontroli kvaliteta ili nadgledanju procesa.
Od samog osnivanja, sa velikim uspehom sarađujemo sa vodećim svetskim proizvođačima laboratorijske opreme, u cilju ispunjavanja zahteva korisnika i uspostavljanja dugoročne saradnje na obostrano zadovoljstvo.

Analysis je ekskluzivni zastupnik sledećih renomiranih proizvođača opreme:

 • THERMO FISHER SCIENTIFIC (SAD), sa sledećim divizijama i opremom:
  • Thermo Scientific – Laboratorijska oprema u analitici
  • Controlled Enviroment Equipment – Oprema za mikrobiologiju i biotehnologiju
 • SOTAX (Švajcarska) – Oprema za ispitivanje brzine rastvaranja i fizičkih karakteristika čvrstih formi
 • WALDNER (Nemačka) – Laboratorijski nameštaj i digestori
 • HACH (SAD) – Laboratorijska i procesna oprema u analitici vode
 • FEDEGARI (Italija) – Oprema za mikrobiologiju i biotehnologiju
 • RIEBESAM (Nemačka) – Mašine za pranje i dezinfekciju laboratorijskog posuđa
 • RETSCH (Nemačka) – Mlinovi i sejalice
 • MICTROTRAC MRB (SAD) – Oprema za karakterizaciju čestica
 • BERGHOF (Nemačka) – Peći za mikrotalasnu digestiju i reaktori
 • ATAGO (Japan) – Refraktometri i polarimetri
 • SUEZ (SAD) – TOC analizatori i senzori
 • RECIPE (Nemačka) – Kitovi, reagensi, instrumenti i potrošni materijal za kliničku dijagnostiku
 • MEMMERT (Nemačka) – Sušnice, inkubatori, klima komore, vodena kupatila
 • SCAT, SYMLINE (Nemačka) – Oprema za sakupljanje otpadnih hemikalija
 • BIOQUELL (UK) – Izolatori i H2O2 dekontaminatori
 • TSHR (Holandija) – Elementalna analiza u procesu sagorevanja
 • LABINSTRUMENTS (Italija) – Sertifikovani standardi referentnih materijala (pesticidi, mikotoksini, QuEChERS)

Politika kvaliteta

Prodajne programe vode iskusni menadžeri sa visokom stručnom spremom iz oblasti fizičke hemije, hemije, biohemije, tehnologije i farmacije, koji pružaju stručnu pomoć korisniku prilikom odabira adekvatne opreme, kao i aplikativnu podršku kroz usluge uvođenja i validacije metoda za predmetnu opremu.

Kroz sektor za servisnu podršku i Laboratoriju za etaloniranje i validaciju, uz posedovanje sopstvene ispitno–merne opreme, Analysis pruža usluge instalacije, kvalifikacije, održavanja i servisiranja opreme, kao i obuku korisnika od strane iskusnih servisnih inženjera, koji su pohađali specijalizovane kurseve za predmetnu opremu u trening centrima proizvođača, što je potvrđeno odgovarajućim sertifikatima.

Analysis takođe poseduje sopstveni vozni park, koji osigurava blagovremenu isporuku opreme i odziv na poziv korisnika, uz poštovanje dogovorenih rokova.

ISO sertifikati

Analysis ima uveden sistem kvaliteta ISO 9001, a od septembra 2011. i standard ISO 17025 za našu Laboratoriju za etaloniranje i validaciju.

U aprilu 2019. smo sertifikovani u skladu sa zahtevima standarda Sistemi menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 i Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018.

Anketa o zadovoljstvu korisnika

Molimo Vas da nam iskrenim odgovorima u okviru ankete pomognete da unapredimo usluge, kako bismo što uspešnije odgovorili na Vaše zahteve i očekivanja.

Popunite anketu