Mikrotalasna digestija

Sa više od 50 godina iskustva, Berghof nudi izvanrednu stručnost u proizvodnji reaktora i sistema za digestiju. Uz Berghof-ove sisteme za mikrotalasnu digestiju i sisteme za digestiju pod visokim pritiskom, možete lako, bezbedno i ponovljivo razarati svoje uzorke, što je važno jer je ponovljivo razaranje uzorka prvi i osnovni korak za uspešnu analizu tehnikama ICP-MS, AAS i ICP -OES. Sistem za prečišćavanje/destilovanje kiselina pomaže vam da obezbedite čistoću kiseline. Na ovaj način, priprema uzorka za atomsku spektroskopiju se završava za veoma kratko vreme. Berghof-ovi proizvodi imaju neprevaziđen dugi radni vek i veliku sigurnost pri radu.