Oprema za analizu i monitoring voda

Zbog globalnog porasta potrošnje i proizvodnje vode, laboratorijska i procesna merenja kvaliteta vode postala su važnija nego ikada ranije. Analysis nudi opremu za merenje različitih parametara, od amonijaka do cinka, kao i uređaje koji vam mogu pomoći u skoro svakom koraku proizvodnog procesa, kao što su fotometri, turbidimetri, kontroleri i sonde, TOC analizatori, pH metri, konduktometri i procesni analizatori. Oprema za analizu i monitoring voda prvenstveno se koristi u proizvodnji i kontroli kvaliteta pijaće i otpadnih voda, kao i u drugim industrijskim granama, poput elektrana, u proizvodnji piva i bilo kog drugog proizvoda gde se voda koristi kao sirovina u procesu proizvodnje. Gotovo da nema laboratorije u kojoj neki od ovih proizvoda ne bi našli svoju primenu.