Sertifikovani referentni materijali

Lab Instruments proizvodi kitove spremne za upotrebu koji sadrže smeše stotina standarda pesticida za kalibraciju analitičkih instrumenata kao što su GC-MS/MS, GC-HRMS, LC-MS/MS, LC-HRMS, itd. Lab Instruments ima sertifikovanih 2200 organskih supstanci (pesticidi i metaboliti visoke čistoće), u vidu kako jednokomponentnih tako i višekomponentnih rastvora. Portfolio Lab Instruments takođe sadrži QuEChERS proizvode za ekstrakciju i prečišćavanje analita iz širokog spektra matriksa i laku pripremu uzoraka za GC- i LC-MS/MS milti-rezidualnu analizu pesticida (Que-Lab), "Quick Polar Pesticide" (QPP) kitovi za analizu ostataka polarnih pesticida u hrani biljnog i životinjskog porekla i setovi zasnovani na "SweEt" metodi za kvantitativnu analizu preko 500 pesticida u jednom multi-rezidualnom ciklusu. Takođe, u ponudi je i usluga pravljenja smeša prema vašem izboru, koje prate odgovarajući sertifikati u skladu sa ISO Guide 35 i ISO Guide 31, kao i bezbednosni listovi.