Vitrifikacija uzoraka u elektronskoj mikoskopiji

Vitrifikacija formira amorfnu ​​čvrstu supstancu koja malo ili nimalo ne oštećuje strukturu uzorka. Priprema ovom tehnikom je od krucijalnog značaja za istraživanje ćelijske i strukturne biologije, gde se uzorci hlade tako brzo da molekuli vode koji ih okružuju nemaju vremena za kristalizaciju. Pregledajte opremu za pripremu uzorka za elektronsku mikroskopiju kompanije Thermo Scientific.