https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Dizajn i idejna rešenja laboratorija

Analysis nudi uslugu izrade idejnog rešenja laboratorije, a potom i projektno–tehničke razrade, kako bi se postigla optimalna organizacija koja odgovara zahtevima i potrebama korisnika.

Svaka laboratorija treba da bude organizovana tako da u potpunosti odgovori zahtevima i potrebama korisnika. Međutim, laboratorijska infrastruktura najčešće ne prati razvoj nauke, laboratorijske opreme i radnih procedura. Rekonstrukcije laboratorija se nameću kao rešenje, ali kako obezbediti da ta rekonstrukcija prođe efikasno, bez velikog prekida procesa rada i, naravno, da novo rešenje bude fleksibilno za budući razvoj?

Idejno rešenje

ANALYSIS Vam nudi podršku i pomoć u izradi idejnog rešenja laboratorije, koja će prethoditi daljoj projektno-tehničkoj razradi. Takođe, u saradnji sa našim principalom, kompanijom WALDNER (Waldner Concepts & Innovations), nudimo kompletnu konsultantsku podršku tokom izrade projektne dokumentacije u cilju definisanja najoptimalnijeg rešenja.