„Walk-in“ digestori i digestori za niske prostorije

„Walk-in“ digestori i digestori za niske prostorije su dizajnirani kao zaštitna okruženja za korisnika i testirani su u skladu sa EN 14175. Uklanjanje gasova, aerosola i prašine iz unutrašnjeg radnog prostora se vrši kako bi se sprečilo da opasne količine zagađujućih materija pređu u laboratoriju, i stvore visoke koncentracije opasnih materija ili potencijalno eksplozivnu atmosferu u unutrašnjem radnom prostoru. „Walk-in“ digestori i digestori za niske prostorije takođe štite od prskanja opasnih materija, od čestica ili delova koji izlaze iz unutrašnjeg radnog prostora. Imaju iste karakteristike kao i standardni Waldner digestori.