Aplikacije u oblasti karakterizacije materijala

Reometri i viskozimetri su instrumenti koji se koriste za karakterizaciju različitih materijala. Viskozimetri mere viskoznost i svojstva protoka tečnosti, dok reometri, njihovi sofisticiraniji srodnici, mere način na koji tečnost reaguje na primenjeno smicanje ili napon, potencijalno dajući podatke o strukturi i elastičnosti materijala. Ovi instrumenti nalaze primenu u bilo kojoj oblasti koja zahteva proučavanje svojstava protoka, kao npr.:

  • Testiranje hrane i pića
  • Hemijska industrija
  • Industrija boja i maziva
  • Nauka o materijalima
  • Farmaceutska industrija
  • Naftna industrija i dr.

Polarimetri se koriste za merenje ugla optičke rotacije svetlosti, pri čemu do rotacije dolazi prilikom prolaska svestlosti kroz supstancu. Polarimetrija je osetljiva, nedestruktivna tehnika. Izuzetno je zastupljena u industriji prerade šećera, za određivanje vrste šećera ili za kontrolu njihove čistoće. Osim toga, koristi se u kontroli kvaliteta i procesa, kao iu istraživanju i razvoju u farmaceutskoj, hemijskoj, industriji eteričnih ulja, aroma, i prehrambenoj industriji.

Refraktometri se koriste za merenje indeksa prelamanja, koji je jedna od karakteristika supstance. Određivanjem indeksa prelamanja može se dobiti informacija o koncentraciji supstance, gustini sredine, sadržaju nečistoća, a samim tim i o kvalitetu analiziranog uzorka. Refraktometri se naširoko koriste u istraživačkim laboratorijama, kao i u istraživanju i razvoju, i kontroli kvaliteta u farmaceutskoj, prehrambenoj, i industriju parfema i mirisa.