TEM - Transmisiona elektronska mikroskopija

Transmisiona elektronska mikroskopija (TEM) je tehnika snimanja visoke rezolucije u kojoj se slika stvara kada snop elektrona prolazi kroz tanki sloj uzorka. Na snop elektrona utiče debljina/gustina uzorka, njegov sastav, a u nekim slučajevima i tip kristalne resetke. Elektroni koji prolaze kroz uzorak naknadno daju kontrast u dobijenoj slici. Zbog male talasne dužine transmisionih elektrona, TEM je sposoban za neuporedivu rezoluciju. Za razliku od skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM), koja prikuplja intenzitet sekundarnih elektrona u svakoj tački skeniranja, rezolucija TEM je ograničena samo talasnom dužinom pojedinačnog elektrona i kvalitetom elektronske optike, što znači da transmisioni elektronski mikroskopi mogu rutinski da prikupljaju slike ispod nanometarske skale (ako ne i atomske rezolucije). Možete izabrati (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) i kriogeni-TEM koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Spectra Ultra S/TEM

Novi Thermo Scientific Spectra ultra skenirajući transmisioni elektronski mikroskop ((S)TEM) čini napon ubrzanja podesivim parametrom, kao što je struja sonpa. Štaviše, njegov masivni Ultra-X EDX sistem omogućava hemijsku kar...
Pročitajte više

Talos L120C TEM

Thermo Scientific Talos L120C TEM je 20-120 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa termioničkim izvorom, koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektrom uzoraka i...
Pročitajte više

Talos F200C TEM

Thermo Scientific Talos F200C TEM je 20-200 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa termojoničnim izvorom elektrona, koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektro...
Pročitajte više

Talos F200X G2 TEM

Thermo Scientific Talos F200X S/TEM je (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) koji kombinuje izvanrednu STEM i TEM sliku visoke rezolucije sa u industriji vodećim detektorom energetsko disperzivnog rendgensko...
Pročitajte više

Talos F200S G2 TEM

Thermo Scientific Talos F200S S/TEM je (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) koji kombinuje izvanrednu STEM i TEM sliku visoke rezolucije sa u industriji vodećim detektorom energetsko disperzivnog rendgensko...
Pročitajte više

Talos F200i TEM

Thermo Scientific Talos F200i S/TEM je 20-200 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa FEG izvorom elektrona koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektrom uzoraka...
Pročitajte više

Themis ETEM

In situ posmatranje dinamike nanostruktura izuzetno je važno ako je fokus istraživanja na objektima atomske razmere. Thermo Scientific Themis ETEM nadovezuje se na provereni koncept Titanovog transmisionog elektronskog mikrosko...
Pročitajte više

Metrios AX TEM

Napredni procesi proizvodnje logičkih kola i memorija sve se više oslanjaju na visok prinos preciznih strukturnih i analitičkih podataka. Ovi procesi zahtevaju brzu reakciju kontrole kvaliteta u cilju kalibracije kompleta alata...
Pročitajte više

Talos Arctica Cryo-TEM

Thermo Scientific Talos Arctica Crio-TEM je 200kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa FEG izvorom elektrona. Ovaj moćani, stabilani i svestrani mikroskop, izgrađen za 3D karakterizacije bioloških uzora...
Pročitajte više

Glacios Cryo-TEM

Thermo Scientific Glacios Cryo transmisioni elektronski mikroskop (Cryo-TEM) omogućava kompletno kriogeno-EM rešenje širokom spektru naučnika. Odlikuje ga 200 kV XFEG optika, vodeći u industriji Autoloader (robot za manipulaci...
Pročitajte više

Spectra 200 TEM

Da bi naučnici unapredili svoje razumevanje složenih uzoraka i razvili inovativne materijale, moraju imati pristup robusnoj, preciznoj instrumentaciji koja je u stanju da poveže oblik i funkciju, kao i da reši prostor, vreme i ...
Pročitajte više

Spectra 300 TEM

Da bi naučnici unapredili svoje razumevanje složenih uzoraka i razvili inovativne materijale, moraju imati pristup robusnom i preciznom instrumentu koji je u stanju da izvrši korelaciju oblika i funkcije, kao i da reši prostor,...
Pročitajte više

Krios G4 Cryo-TEM

Novi nagrađivani Thermo Scientific Krios G4 kriogeni-transmisioni elektronski mikroskop (Crio-TEM) omogućava uvid u život na molekularnom nivou - lakše, brže i pouzdanije nego ikad ranije. Krios G4 Crio-TEM sastoji se od visok...
Pročitajte više

Tundra Cryo-TEM

Thermo Scientific Tundra Cryo-transmisioni elektronski mikroskop (Crio-TEM) je rešenje orjentisano određivanju strukture namenjeno da omogući analizu pojedinačnih čestica (SPA) svakoj biohemijskoj laboratoriji. Tundra Cryo-TEM ...
Pročitajte više

Krios Rx Cryo-TEM

Thermo Scientific Krios Rx Cryo-TEM je prvi transmisioni elektronski mikroskop (TEM) namenjen istraživanjima u farmaciji za analizu pojedinačnih čestica (SPA) i dizajniranje lekova zasnovanih na strukturi, a time i vodeći deo ...
Pročitajte više