IRMS - Masena spektrometrija odnosa izotopa

Masena spektrometrija odnosa izotopa (IRMS) omogućava razumevanje porekla jedinjenja i njegove istorije kroz njegov izotopski sastav. Maseni spektrometri odnosa izotopa Thermo Scientific omogućavaju precizno i osetljivo merenje izotopskog sastava složenih uzoraka (npr. rečnih sedimenata, drveta, lišća, kose, seruma, tkiva i hrane) omogućavajući vam da steknete jedinstven uvid u istoriju i kako geografsko tako i biogeno poreklo vaših uzoraka.