Procesna oprema za analizu i monitoring voda

Procesna oprema za analizu i monitoring voda se koristi u hemijskoj preradi i preradi materijala, u fabrikama kao što su rafinerije, hemijska postrojenja, elektrane i postrojenja za prečišćavanje voda /otpadnih voda. Portfolio sadrži onlajn analizatore za praćenje širokog spektra parametara, digitalne i analogne kontrolere, i senzore za različite parametre, kao i uzorkivače koji vam omogućavaju da dobijete reprezentativan uzorak i osigurate prvi korak ka tačnoj analizi.