Molekulska spektroskopija

Molekulska spektroskopija daje informacije o spektralnim linijama uočenim tokom ekscitacije i deekscitacije molekula, u vidu rotacionih, vibracionih i elektronskih spektara. Postoje tri tipa spektrometarskih sistema koji se koriste, a koji se baziraju na emisiji i apsorpciji monohromatskog zračenja, ili pak koriste Furijeove transformacije. Svaka od ovih metoda uključuje izvor zračenja, uzorak i uređaj za detekciju i analizu zračenja. Molekulska spektroskopija je tako postala važan alat za primenu u različitim oblastima za detekciju, analizu i dijagnostiku. Thermo Scientific pruža inovativna rešenja za molekulsku spektroskopiju uključujući FT-IR, Raman, FT-NIR, UV-Vis i fluorescentne spektrometre, spektrofotometre i mikroskope za brzu identifikaciju, kontrolu kvaliteta, istraživanje i razvoj. Sistemi su preferirani u svim oblastima primene od industrije, preko analitičkih laboratorija, do laboratorija za istraživanje i razvoj. Molekulska spektroskopija je važna za farmaciju, nauku o životnoj sredini, materijalima, za istraživanje hemijskih reakcija, za biologiju i u mnogim drugim oblastima nauke i tehnologije kojima je potrebno detaljno ispitivanje molekulskih svojstava uzorka.

UV-VIS spektrofotometrija

Thermo Scientific UV-Vis i Vis spektrofotometri dizajnirani su tako da pojednostave merenje konzistentnim rezultatima visokog kvaliteta, omogućavajući brz i jednostavan put od uzoraka do informacija. Bilo za nastavu u učionici, rutinska...

Pročitajte više

FTIR - Infracrvena spektroskopija i mikroskopija

Infracrveni spektrometri Fourierove transformacije (FTIR) koriste se za kvalitativnu i kvantitativnu analizu širokog spektra organskih i neorganskih uzoraka u akademskim, analitičkim, QC/QA i forenzičkim laboratorijama. FTIR se često kor...

Pročitajte više

FT-NIR - Spektroskopija u bliskoj IC oblasti

Robusni i pouzdani analizatori u bliskoj infracrvenoj oblasti (NIR) kompanije Thermo Scientific mogu vam pomoći da optimizujete svoje procese, povećate efikasnost proizvodnje i smanjite troškove iste. Budući da se nude kao laboratorijsk...

Pročitajte više

Ramanska spektroskopija i mikroskopija

Thermo Scientific DXR3 Raman serija instrumenata pruža napredne mogućnosti snimanja , kao što su analiza čestica i 3D konfokalno snimanje, uz poboljšanu stabilnost i proširenu ponudu lasera ​​i kamera. Uz minimalnu pripremu uzoraka i jed...

Pročitajte više

NMR spektrometrija

Kompaktni i pristupačni Thermo Scientific picoSpin NMR spektrometri omogućavaju dobijanje korisnih hemijskih informacija za verifikacione studije, karakterizaciju novih jedinjenja i praćenje reakcija. Dodajte ovu značajnu analitičku tehn...

Pročitajte više

Fluorimetri

Osetljivost i specifičnost su dva dobra razloga za korišćenje fluorometra za kvantifikovanje, otkrivanje i praćenje analita i njihovih reakcija u laboratoriji. Ovi instrumenti mere intenzitet fluorescentnog signala iz boja vezanih za bio...

Pročitajte više

Aplikacije u molekulskoj spektroskopiji

Tehnike Thermo Scientific molekulske spektroskopije obuhvataju UV-Vis, FT-IR, FT-NIR, RAMAN, NMR, i fluorimetriju. Ovi instrumenti omogućavaju kvalitativnu i kvantitativnu analizu širokog spektra organskih i neorganskih jedinje...
Pročitajte više