Reaktori bez metala

Berghof-ovi reaktori bez metala pružaju najbolju otpornost na koroziju — čak i kada se koriste hlorovodonična kiselina i gas HCl. Kompletna PTFE obloga DB-reaktora bez metala sprečava kontakt između sadržaja reaktora i metala, kako u tečnoj tako i u gasovitoj fazi. Zbog toga je zagarantovana maksimalna zaštita od korozije kao i zaštita od kontaminacije od metala. Sa DB-reaktorima dobijate:

  • Reaktor bez metala
  • Kontrola pritiska i temperature, zajedno sa kompletnom PTFE oblogom
  • Lako rukovanje i najveću sigurnost
  • Najefikasniju zaštitu od korozije

Dostupno u zemljama :