Reagensi

Hach ima više od 60 godina iskustva u formulisanju i pakovanju visokokvalitetnih reagenasa za analizu vode. Imajući uvidu potrebe korisničkih aplikacija, Hach formuliše reagense tako da se obezbede izuzetne performanse i pouzdani rezultati. Kombinovanje hemikalija sa pakovanjem i instrumentima podleže rigoroznim testovima kako bi se osigurale najbolje moguće performanse sistema. Parametri koji se mogu analizirati Hach instrumentima:

aluminijum, amonijak, amonijum, AOKS, askorbinska kiselina, benzotriazol, BPK, brom, kalcijum, ugljen-dioksid, karbonati, hloridi, hlor, hlor dioksid, hrom, kobalt, COD, koliformne bakterije MPN, provodljivost, bakar, cijanidi, fluoridi, formaldehid, hidrazin, vodonik, vodonik peroksid, hipohloriti, jod, gvožđe, ISE, olovo, magnezijum, mangan, živa, molibden, nikl, nitrati, nitriti, azot, ORP, kiseonik, ozon, indeks permanganata, pH, fenoli, fosfati, orto fosfati, ukupan fosfor, salinitet, silicijum, silicijum dioksid, aktivnost mulja TTC, natrijum, sulfidi, sulfiti, sulfati, surfaktanti, tanin i liganti, ukupna tvrdoća, ukupan azot, trihalometan, zamućenost, tvrdoća vode, cink, cirkonijum

Posetite link niže kako biste pronašli instrumente koji podržavaju analizu željenog parametra.

Dostupno u zemljama :