Aplikacije u hromatografiji

Thermo Fisher Scientific HPLC, UHPLC, GC i IC sistemi vam omogućavaju da sa sigurnošću analizirate kompleksne uzorke. Obimni portfolio pouzdanih, inovativnih i lakih za korišćenje Thermo Fisher Scientific HPLC, UHPLC, GC i IC sistema i njihovih softvera vam pružaju pouzdane podatke i omogućavaju vam analize koje ispunjavaju sve regulatorne zahteve. Thermo Fisher Scientific hromatografski instrumenti vam omogućavaju lak prenos metoda sa drugih sistema, besprekornu integraciju softvera, razne opcije detektora i smanjene troškova rada, kao i kvalitativnu i kvantitativnu analizu širokog spektra analiza organskih i neorganskih uzoraka u akademskim, analitičkim, QC/QA, ekološkim i forenzičkim laboratorijama, kao i u farmaceutskoj industriji, industriji hrane i pića i uslužnim laboratorijama.