Viskozimetri

Thermo Scientific reometri i viskozimetri su dizajnirani za precizno merenje svojstava tečnosti i drugih složenih materijala, omogućavajući detaljnu i sveobuhvatnu karakterizaciju materijala. HAAKE viskozimetri kompanije Thermo Scientific omogućavaju vam brzo određivanje svojstvo tečnosti-viskoziteta i dizajnirani su za vašu primenu. Rotacioni viskozimetri su idealni za ispitivanja i uporedna merenja u kontroli kvaliteta (QC) u skladu sa priznatim standardima. Ovi prenosni viskozimetri mogu meriti viskozitet u laboratoriji, na terenu, kao i u proizvodnom okruženju. Sa druge strane, viskozimetar sa padajućom kuglicom omogućava precizno merenje apsolutne vrednosti viskoznosti transparentnih  Njutnovskih tečnosti i gasova i pouzdano odredite ponašanje fluida za primenu u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i naftnoj industriji.