https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Servisna podrška

Analysis servis centar jedan je od najbitnijih organizacionih delova firme u koji je utkan veliki rad, prepoznat od strane naših korisnika. Konstantnim usavršavanjem i redovnim pohađanjem stručnih kurseva naših servisnih inženjera kod inoprincipala, servisni centar se kontinuirano unapređuje.
Brza i kvalitetna usluga naših servisnih inženjera je za nas imperativ.

Zahtev za servis

O servis centru

Povećanjem broja korisnika i učešća na tržištu prepoznali smo potrebu sve većeg broja kupaca za adekvatnom servisnom i aplikativnom podrškom. Shodno tome, ANALYSIS DOO je osnovao servisni centar kao zasebnu organizacionu jedinicu, registrovanu pod punim nazivom kao ANALYSIS DOO Beograd ogranak servisni centar, čiji je zadatak tehnička i aplikativna podrška klijentima i briga o opremi, koja podrazumeva stručno i pravovremeno održavanje, kao i interventno servisiranje u slučaju iznenadnih zastoja.

ANALYSIS poseduje i sopstveni vozni park, koji osigurava blagovremenu isporuku opreme i odziv na poziv korisnika, uz poštovanje dogovorenih rokova. Stoga, možemo da garantujemo brzu i kvalitetnu servisnu podršku u Srbiji i regionu, u zavisnosti od prodajnog programa (Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Albanija).

ANALYSIS tim za servis i aplikacije trenutno broji više od petnaest visokokvalifikovanih članova. Kroz konstanto usavršavanje servisnih inženjera, trudimo se da pružimo adekvatnu podršku našim korisnicima. Svi servisni inženjeri su sertifikovani od strane proizvođača opreme i većina ima iskustva, ne samo u servisu, već i u radu na različitim instrumentima i analitičkim tehnikama. Naši serviseri poseduju i sopstvenu tehničku opremu.

Servis, ukoliko je moguće, održavamo i online, na taj način dodatno skraćujući odziv na servisni zahtev i umanjujući troškove istog.

Usluge servis centra

Instalacija instrumenata i osnovna obuka korisnika se kod nas podrazumevaju i uvek su uključeni u cenu uređaja. Takođe, instalacija i servisna podrška u garantnom roku, kao i van njega, obezbeđene su za kompletan program opreme.

Prilikom instalacije, vrši se i kvalifikacija opreme, što je standard farmaceutske industrije, a sve češće i analitičkih i drugih laboratorija. Kvalifikaciju opreme je potrebno raditi u propisanom vremenskom intervalu. Osnova ovog pristupa su instalacioni, operacioni i protokoli potvrde performansi (IQ, OQ i PQ, redom) u kojima su definisane sve provere instrumenata, sa ciljem da se korisniku može garantovati validnost rezultata, bezbednost i nesmetani rad. Naši servisni inženjeri su sertifikovani od strane proizvođača za sprovođenje ovih protokola, kao i za generisanje potrebne dokumentacije. Ukoliko je potrebno, dokumentacija može biti generisana i elektronski, za potrebe sistema koji su objedinjeni u formi LIMS (eng. Laboratory Information Management Systems), CDS (eng. Chromatography Data Systems) ili sličnih.

Redovno održavani instrumenti se u najvećem broju slučajeva ne kvare, a uz to omogućavaju korisniku da bude siguran u svoj rad, bezbednost, kao i u rezultate analiza. Prateći svetske trendove, ANALYSIS je uveo koncept preventivnog i prediktivnog održavanja. Preventivno održavanje se planira unapred i izvodi se u određenim vremenskim intervalima, u zavisnosti od obima rada na uređaju. Cilj ovakvog održavanja je prevencija kvarova uređaja usled istrošenosti delova, i samim tim, obezbeđivanje njegovog neprekidnog rada. Prediktivno održavanje predstavlja tzv. pametno održavanje opreme, gde se delovi/potrošni materijal na uređaju menjaju na osnovu stepena istrošenosti, i očekivanog radnog veka. Na taj način se, za razliku od preventivnog servisiranja, umanjuju servisni troškovi, a ujedno se izbegava generisanje bespotrebnog otpada u vidu delimično iskorišćenih rezervnih delova.

Takođe, kao posebnu pogodnost nudimo i ugovorne servise koji omogućavaju potpuni komfor u radu korisnika, rad bez zastoja i maksimalnu produktivnost.