Polarimetri

Polarimetri se koriste za merenje rotacije polarizovane svetlosti do koje dolazi prilikom njenog prolaska kroz uzorak optički aktivne supstance. Ovi instrumenti se često koriste za određivanje koncentracije supstanci i vršenje kontrole čistoće u industrijama poput farmaceutske, kozmetičke, prilikom procesa prerade šećera, proizvodnje lekova, kao i u industriji hrana i pića. ATAGO nudi veliki broj modela polarimetara za širok spektar primena.