Autoklavi

Fedegari nudi laboratorijske sterilizatore (autoklave) pogodne za biofarmaceutske i mikrobiološke aplikacije, kao i za upotrebu u industriji hrane, ambalaže i kozmetičkoj industriji. Ovi laboratorijski sterilizatori koriste inovativnu tehnologiju generisanja pare koja doprinosi efikasnoj sterilizaciji, i dostupni su u vertikalnim i horizontalnim opcijama. Fedegari već 60 godina proizvodi mašine i sisteme u oblasti sterilizacije, hemijske biodekontaminacije i kontrole kontaminacije za biofarmaceutsku i prehrambenu industriju i obezbeđuje inovativna rešenja, prethodno već testirana u farmaceutskoj industriji, kao i rešenja prilagođena vašim jedinstvenim potrebama.