Titratori

Izvođenje ručne titracije je subjektivan proces i merenja mogu značajno varirati od operatera do operatera, čak i ukoliko se izvode u istoj laboratoriji i koristi se ista opreme. Mnoge industrije evoluirale su do nivoa koji zahteva automatsku titraciju. Stoga Hach nudi automatizovane titratore, koji smanjuju greške operatera na minimum, poboljšavaju efikasnost i pružaju pouzdane rezultate. Ključne prednosti automatskog titratora u odnosu na ručni titrator uključuju: - Lakoća korišćenja - Veći broj uzoraka - Smanjeni troškovi održavanja - Preciznost merenja - Reproducibilnost merenja - Sprečava greške u izračunavanju i transkripciji