https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Usluge

Zarad ostvarenja kvalitetne i dugoročne saradnje, nastojimo da pratimo i implementiramo sve regulative propisane za određenu granu industrije i različite tipove laboratorija.

Nakon uspešne implementacije naših usluga, korisnici mogu biti sigurni da će odgovoriti na sve analitičke zahteve i postići postavljene ciljeve.

Kontaktirajte nas

Obuka

Adekvatna obuka je preduslov za bezbedno i pravilno korišćenje instrumenata. Shodno tome, poseban akcenat stavljamo na kvalitet obuke, kako bismo osigurali uspešan rad naših korisnika. Obuka se vrši u Analysis servis centru, na lokaciji korisnika ili online, uz sertifikaciju korisnika.

Pročitajte više

Aplikativna podrška

Korisnicima naše opreme nudimo aplikativnu podršku – od izbora adekvatne opreme i izvođenja rutinskih analiza, do razvoja i implementacije složenih i posebno zahtevnih analitičkih metoda.

Pročitajte više

Konsalting

Aplikativni tim Analysis pruža uslugu konsaltinga prilikom odabira optimalne metodologije i uređaja u skladu sa aktuelnim potrebama korisnika.

Pročitajte više

Razvoj i implementacija analitičkih metoda

Usluga razvoja i implementacije analitičke metode podrazumeva njen razvoj i uvođenje u rutinsku upotrebu u laboratoriji korisnika – bilo da je reč o standardnoj, modifikovanoj standardnoj ili nestandardnoj metodi.

Pročitajte više

Validacija/Verifikacija analitičkih metoda

Reputacija i konkurentnost laboratorije umnogome zavise od pouzdanosti ispitivanja i validnosti dobijenih rezultata. U cilju postizanja rezultata u skladu sa propisanim zahtevima, Analysis pruža uslugu validacije/verifikacije analitičkih metoda, koja se odvija kroz 3 faze.

Pročitajte više

Dizajn laboratorija

Analysis nudi uslugu izrade idejnog rešenja laboratorije, a potom i projektno–tehničke razrade, kako bi se postigla optimalna organizacija koja odgovara zahtevima i potrebama korisnika.

Pročitajte više