Oprema za čuvanje laboratorijskih životinja

ZOONLAB je jedan od najpriznatijih proizvođača sistema i opreme za rad sa laboratorijskim životinjama. Portfolio sadrži rešenja koja su u skladu sa smernicama o dobrobiti životinja, od jednostavnih kaveza za male laboratorijske životinje do kompletnih vrhunskih zatvorenih sistema i prostora za uzgoj miševa, pacova, hrčaka, zečeva i mnogih drugih vrsta.