Sistemi za snabdevanje hemikalijama i odlaganje otpada

Waldner nudi sertifikovane sigurnosne sisteme za odlaganje tečnih i čvrstih hemikalija u odgovarajuće ormariće ispod stolova. Ormarići za odlaganje otpada su standardno opremljeni sigurnosnim elementima za čuvanje i zamenu kanistera. Kiseline, baze i zapaljive tečnosti se mogu odlagati kroz sigurnosne levkove direktno u kanistere. Putem mehaničkih ili električnih indikatora nivoa obezbeđeno je pravoremeno reagovanje osoblja u cilju zamene punih kanistera i sprečavanje akcidenata.

Dostupno je nekoliko tipova sistema snabdevanja i odlaganja:

  • Sistem snabdevanja zapaljivim tečnostima
  • Sistem za odlaganje kiselina i baza
  • Sistem za odlaganje zapaljivih tečnosti
  • Sistem za odlaganje čvrstih materija i kućnog otpada
  • Sistem za odlaganje radio-izotopa

Pogledajte Tehnički katalog za detaljnije informacije o snabdevanju i sistemima za odlaganje otpada i kontaktirajte nas da vam pomognemo da pronađete najbolje rešenje za vašu laboratoriju.