IC - Jonska hromatografija

Više od 40 godina kompanija Thermo Scientific je tehnološki lider u instrumentima jonske hromatografije (IC - Ion Chromatography), pružajući vrhunska rešenja za analizu jona. Bez obzira da li imate samo nekoliko uzoraka ili veliki broj uzoraka, bilo da je vaš analitički zadatak jednostavan ili komplikovan, postoji IC sistem Thermo Scientific Dionex koji odgovara vašim performansama i zahtevima. Nedavne inovacije uključuju sisteme visokog pritiska, kolone od 4 mikrona i kapilarne sisteme i veliki izbor različitih kolona i još mnogo toga.

Dionex ICS-6000 jonski hromatograf visokog pritiska

Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC (High Pressure Ion Chromatography - Jonska hromatografija visokog pritiska) sistem je modularni, visoko konfigurabilni sistem visokih performansi. Robusni dizajn omogućava rad na pritisci...
Pročitajte više

Dionex ICS-4000 kapilarni jonski hromatograf visokog pritiska

Thermo Scientific Dionex ICS-4000 kapilarni HPIC (High Pressure Ion Chromatography - Jonska hromatografija visokog pritiska) sistem je jednostavan za upotrebu i pruža vrhunske performanse sa mogućnošću izbora više detektora za ...
Pročitajte više

Dionex Integrion jonski hromatograf visokog pritiska

Pouzdan i jednostavan za korišćenje, Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC (High Pressure Ion Chromatography - jonska hromatografija visokog pritiska) sistem idealan je za ispunjavanje vaših rutinskih zahteva analize jona. O...
Pročitajte više

Dionex Aquion jonski hromatografski sistem

Thermo Scientific Dionex Aquion IC (Ion Chromatography - jonska hromatografija) sistem je jednostavna, kompaktna platforma sa jednostavnim radom za laboratorije sa ograničenim budžetom, koja je idealno prilagođena za pouzdano i...
Pročitajte više

Dionex Easion jonski hromatografski sistem

Thermo Scientific Dionex Easion je integrisani, dvoklipni, izokratski jonski hromatografski sistem (ICS - Ion Chromatography System). Dionex Easion ICS, sa brzim vremenom pokretanja i pouzdanim performansama za zahtevne aplikac...
Pročitajte više