LC-MS - Tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom

Nova generacija Thermo Scientific sistema za tečnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom (LC-MS) omogućava lakoću korišćenja bez žrtvovanja performansi. Objedinjena arhitektura instrumenata omogućava korišćenje istih dodataka na različitim sistemima, olakšava transfer metoda i ubrzava proces upoznavanja za nove korisnike. Pametni sistemi pružaju najviši kvalitet podataka, za veću sigurnost u dobijene rezultate. Predefinisani eksperimentalniuslovi omogućavaju većem broju korisnika uspešno korišćenje sistema, dok softver za obradu podataka, algoritmi i biblioteke pomažu u reašvanju naučnih izazova, kao i rutinskih aplikacija.