Ekstruderi

Thermo Scientific ekstruderi vam nude skraćeno vreme za plasman na tržište i kontrolisanu, kontinuiranu obradu. Ekstruderi koriste pritisak i mešanje kako bi olakšali mešanje različitih uzoraka ili uzoraka zajedno u brojnim primenama, uključujući i primenu u farmaciji. Široka ponuda miksera u različitim opsezima brzina, veličinama i kapacitetima. Thermo Scientific i dvo-vijčani sastavljači nude fleksibilne konfiguracije sastavljanja za male serije-bilo za pilot-proizvodnju ili proizvodnju u malim količinama, i dobro su prilagođeni za istraživanje i razvoj u oblastima polimera, farmacije, bionauke i nanotehnologije.