Reometri

Thermo Scientific reometri i viskozimetri dizajnirani su za precizno merenje svojstava tečnosti i drugih složenih materijala, omogućavajući vam detaljnu i sveobuhvatnu karakterizaciju vašeg materijala. HAAKE reometri kompanije Thermo Scientific poznati su po tačnosti i jednostavnosti upotrebe u kontroli kvaliteta (QC), razvoju proizvoda, kao i u istraživačkim aplikacijama.