Oprema za pripremu uzoraka

Zahvaljujući ogromnom napretku u industriji mikroprocesora, analitički instrumenti koji se koriste u spektroskopiji, hromatografiji, mikroskopiji, i sl., doživeli su značajan razvoj. Uprkos napretku, korak pripreme uzorka ostaje neophodan pre vršenja instrumentalne analize. Glavni razlozi su niska osetljivost instrumenata, interferencije matriksa i nekompatibilnost uzorka sa analitičkim uređajem ili analitičkom metodom. Većina utrošenog vremena i grešaka do kojih dolazi prililkom hemijske analize javljaju se upravo u koraku pripreme uzorka. Kao rezultat toga, svako poboljšanje u ovom suštinskom procesu imaće značajan uticaj na skraćivanje vremena analize i njene preciznosti i tačnosti kao i snižavanje troškova analize. Konvertovanje uzorka u format koji je kompatibilan sa analitičkom instrumentacijom može biti jednostavan poput razblaživanja ili filtracije, ili može uključivati višestepene procedure. Uzorci moraju biti reprezentativni, homogeni i pogodni za odabranu analizu. Stoga je priprema uzorka kritičan korak u bilo kojoj analitičkoj proceduri. U našem portfoliu instrumenata i uređaja možete pronaći sve neophodne tehnike pripreme uzoraka, počev od fizičke pripreme uzoraka pomoću mlinova, sejalica i presa, preko mikrotalasne digestije sve do uređaja za ekstrakciju i automatizovanu ekstrakciju.

Mlinovi, sejalice i mašine za presovanje uzoraka

Retsch je vodeći proizvođać za opremu za pripremu uzoraka za analizu i karakterizaciju čvrstih materija. Na osnovu jednog veka iskustva Retsch razvija opremu za mlevenje i sejanje koju karakterišu odlične performanse, praktičnost rada, b...

Pročitajte više

Mašine za poliranje i topljenje uzoraka

Priprema uzoraka metala i materijala za analizu primenom optičke emisione spektroskopije (OES) i analize rendgenske fluorescencije (XRF) postaje sve važnija. Čak i manja kontaminacija ili blago defektne površine na uzorcima mogu dovesti ...

Pročitajte više

Mikrotalasna digestija

Sa više od 50 godina iskustva, Berghof nudi izvanrednu stručnost u proizvodnji reaktora i sistema za digestiju. Uz Berghof-ove sisteme za mikrotalasnu digestiju i sisteme za digestiju pod visokim pritiskom, možete lako, bezbedno i ponovl...

Pročitajte više

Reaktori

Sa više od 50 godina iskustva, Berghof nudi izvanrednu stručnost u proizvodnji reaktora i sistema za digestiju. Berghof-ovi reaktori visokog i niskog pritiska nude lako rukovanje, najviši kvalitet i bezbednost. Sa inteligentnim modularni...

Pročitajte više

Ekstrakcija na čvrstoj fazi (SPE)

Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE - Solid-Phase Extraction) je dizajniran za laku i efikasnu ekstrakciju analita od interesa iz vodenih uzoraka velike zapremine. Thermo Scient...
Pročitajte više

Automatizovana ubrzana ekstrakcija rastvaračem (ASE)

Automatizovani ekstraktor za rastvarače Thermo Scientific Dionex ASE 350 vrši automatsku ekstrakciju, filtriranje i čišćenje jedinjenja iz čvrstih i polučvrstih uzoraka za nekoliko minuta. Sistem prilagođava količinu uzoraka o...
Pročitajte više

Aparatura za uparavanje, zagrevanje i mešanje uzorka

Thermo Scientific nudi konfigurabilni sistem za grejanje, mešanje i uparavanje pri pripremi uzoraka. Thermo Scientific Reacti-Therm modul za grejanje/mešanje (ujednačena suva toplota uzorka, kroz pojedinačni ili trostruki blok,...
Pročitajte više

Uređaj za koncentrovanje uzoraka velikih zapremina

Automatizovani sistem evaporatora Thermo Scientific Rocket Synergy 2 koristi se za brzo koncentrisanje i/ili sušenje uzoraka velike zapremine, odvojeno ili istovremeno. Može se istovremeno obraditi do 6 boca velike zapremine 45...
Pročitajte više