Aplikacije u oblasti mlevenja i sejanja

Oprema za pripremu Retsch nudi širok spektar primena kao što su:

 • redukcija veličine
 • homogenizacija
 • mešanje
 • trituracija
 • drobljenje
 • fino mlevenje
 • prosejavanje
 • deaglomeracija
 • smanjenje veličine sečenjem
 • preliminarno i fino
 • usitnjavanje
 • razbijanje ćelija
 • mehanohemija
 • mehaničko legiranje
 • kriogeno mlevenje
 • nano mlevenje
 • koloidno mlevenje
 • podela uzoraka
 • odvajanje
 • frakcionisanje
 • određivanje veličine čestica.

Neke od aplikacija:

 • svi prahovi
 • čvrsti materijali
 • suspenzije
 • plastika
 • građevinski materijali
 • stočna hrana i hrana
 • staklo i keramika

Ali i u oblastima kao što su:

 • poljoprivreda
 • biologija
 • hemija
 • geologija
 • metalurgija
 • inženjering
 • nauka o materijalima
 • medicina
 • farmaceutika