Oprema za pripremu uzoraka u hromatografiji

Priprema uzoraka je ključni korak u analitičkom rada. Thermo Scientific rešenja uključuju mnoštvo automatizovanih platformi i potrošnog materijala koji omogućavaju brzu, ponovljivu i laku pripremu uzoraka koja ispunjava sve zahteve rada u analitičkoj laboratoriji. Proizvodi za pripremu uzoraka Thermo Scientific se primenjuju u raznim industrijskim i naučnim oblastima - od biofarmaceutike, farmacije, kliničkih istraživanja i toksikologije do ispitivanja hrane i životne sredine.

EXTREVA ASE automatizovani ekstraktor rastvaračem (Accelerated Solvent Extractor)

Automatizujte ceo postupak pripreme uzoraka pomoću sistema EXTREVA ASE za ubrzanu ekstrakciju rastvaračem. Sistem EXTREVA ASE kombinuje i automatizuje ekstrakciju uzoraka, čišćenje unutar ćelije i isparavanje. Brža ekstrakcija,...
Pročitajte više

HyperSep univerzalni vakuum manifold

Fleksibilni Thermo Scientific HyperSep univerzalni vakuumski manifold procesuira uzorke u SPE kertridžima (solid phase extraction - ekstrakcija na čvrstoj fazi) ili pločama sa 96 bunara. Manifold se isporučuje sa držačem i mano...
Pročitajte više

Rocket Synergy 2 evaporator

Automatizovani sistem evaporatora Thermo Scientific Rocket Synergy 2 koristi se za brzo koncentrisanje i/ili sušenje uzoraka velike zapremine, odvojeno ili istovremeno. Može se istovremeno obraditi do 6 boca velike zapremine 45...
Pročitajte više

Reacti-Therm derivatizacioni sistem za pripremu uzoraka (zagrevanje, mešanje i evaporacija)

Thermo Scientific nudi konfigurabilni sistem za grejanje, mešanje i uparavanje pri pripremi uzoraka. Thermo Scientific Reacti-Therm modul za grejanje/mešanje (ujednačena suva toplota uzorka, kroz pojedinačni ili trostruki blok,...
Pročitajte više

Dionex ASE 350 ekstraktor za rastvarače (Accelerated Solvent Extractor – ASE)

Automatizovani ekstraktor za rastvarače Thermo Scientific Dionex ASE 350 vrši automatsku ekstrakciju, filtriranje i čišćenje jedinjenja iz čvrstih i polučvrstih uzoraka za nekoliko minuta. Sistem prilagođava količinu uzoraka o...
Pročitajte više

Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju PFAS

Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju PFAS (per- and polyfluoroalkyl substance) vrši automatizovanu ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE - solid phase extraction) za pripremu uzoraka PFAS i na taj način s...
Pročitajte više

Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE)

Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE - Solid-Phase Extraction) je dizajniran za laku i efikasnu ekstrakciju analita od interesa iz vodenih uzoraka velike zapremine. Thermo Scient...
Pročitajte više