Aplikacije u oblasti karakterizacije čestica

Microtrac MRB nudi laserske difrakcione sisteme (statičko rasejanje svetlosti) kao dokazanu metodu za određivanje veličine čestica, uključujući instrumente za dinamičko rasejanje svetlosti (DLS), pogodne za karakterizaciju nano čestica.
CAMSIZER instrumenti omogućavaju analizu slike u širokom spektru aplikacija za određivanje veličine i oblika čestica, na osnovu tehnika snimanja. Merenje površine i poroznosti se takođe može obaviti pomoću MICROTRAC analizatora, za brzo određivanje specifične površine, BET vrednosti i poroznosti prahova, asve to korišćenjem adsorpcije gasa.
Neke od primena ovih uređaja su analize katalizatora, baterija, ugljenika, tonera, kozmetike, lekova, cementa, pigmenata, keramike, poluprovodnika, MOF/PCP, adsorbenata, itd.