Aparatura za uparavanje, zagrevanje i mešanje uzorka

Thermo Scientific nudi konfigurabilni sistem za grejanje, mešanje i uparavanje pri pripremi uzoraka. Thermo Scientific Reacti-Therm modul za grejanje/mešanje (ujednačena suva toplota uzorka, kroz pojedinačni ili trostruki blok, sa mogućnošću samo zagrevanja ili grejanja i mešanja) kuplovan sa Thermo Scientific Reacti-Vap evaporatorom (istovremeno ili zasebna isporuka gasa pod pritiskom), pruža kompletno rešenje za derivatizaciju ili druge reakcije malih razmera.

Dostupno u zemljama :

Modeli

Reacti-Therm modul za grejanje i mešanje

Thermo Scientific Reacti-Therm modul za grejanje i mešanje koristi se pouzdano i lako za derivatizaciju i druge reakcije manjeg obima. Ovaj modul ima grejače sa suvim blokom koji obezbeđuju ravnomerno i stabilno grejanje između 10-200 ° C. Grejač/mešalica Reacti-Therm dostupna je u četiri modela-veličine pojedinačnih i trostrukih blokova sa mogućnošću zagrevanja ili grejanja i mešanja. Ovaj svestrani sistem je kompatibilan sa nizom izmenljivih dodataka i pogodan je za različite aplikacija.

Reacti-Vap Evaporator

Thermo Scientific Reacti-Vap evaporator omogućava jednostavno, ali efikasno uparavanje uzoraka. Ovaj precizno obrađeni gasni manifold vrši istovremeni ili odvojeni dovod inertnog gasa pod pritiskom do uzoraka u modulu Thermo Scientific Reacti-Vap Therm. Evaporator se jednostavno priključuje na modul Reacti-Therm. Glava za evaporaciju se naginje unazad radi lakšeg pričvršćivanja i uklanjanja igle. Igle presvučene PTFE-om (politetrafluoretilen) dostupne su za aplikacije koje koriste jake kiseline. Svaka Reacti-Vap igla ima mesto za pričvršćivanje na Reacti-Vap isparivaču. Igle su dostupne u dve dužine: 4 i 6 inča.