FTIR - Infracrvena spektroskopija i mikroskopija

Infracrveni spektrometri Fourierove transformacije (FTIR) koriste se za kvalitativnu i kvantitativnu analizu širokog spektra organskih i neorganskih uzoraka u akademskim, analitičkim, QC/QA i forenzičkim laboratorijama. FTIR se često koristi za ispitivanje polimera i farmaceutsku analizu, ali tehnika nudi praktično neograničene primene.