Detektori za elektronsku mikroskopiju

Thermo Scientific Pathfinder rendgenska mikroanaliza kod skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) sa energetsko disperzivnim spektrometrom (EDS) i skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) sa talasno disperzivnim spektrometrom (WDS) sprečava mnoge poteškoće koje se nalaze u tradicionalnoj elementarnoj rendgenskoj mikroanalizi. Pathfinder softwer vrši klasifikaciju faza u vašem uzorku simultano sa akvizicijom, koristeći Spectral Imaging podatke kao osnovu, zajedno sa nizom algoritama za obradu, koji garantuju visoku preciznost. Analiza vašeg uzorka biće vam dostupna kroz nekoliko minuta, bez potrebe za dodatnim analitičkim modifikacijama. Ovaj softver omogućava korišćenje EDS-a, WDS-a i detektora difrakcije povratno rasejanih elektrona (EBSD)-a u jednom sistemu. Promenite način na koji koristite EDS/EDX i WDS/WDX.