Podne centrifuge

Podni modeli centrifuga Thermo Scientific nude širok izbor podešavanja za različite laboratorije, od akademskih istraživačkih laboratorija do industrijskih proizvodnih objekata. Ovi modeli kombinuju visoke performanse i lakoću rada, kao i poboljšani izbor rotora dizajniranih za specifične primene ili za maksimalnu fleksibilnost. Centrifuge velikog kapaciteta imaju poboljšanu ergonomiju i mogu da prime velike zapremine za rad u bankama krvi, sa namenskim modelima dostupnim za bioprocese. Raznovrsni modeli superbrzih centrifuga zadovoljavaju različite potrebe za brzinom i kapacitetom u višenapenskim laboratorijama, dok ultracentrifuge i mikro-ultracentrifuge koje štede prostor obezbeđuju najveće brzine za brzo centrifugiranje uzoraka male zapremine. Svi modeli su dizajnirani za jednostavnost i efikasnost, ali imaju sofisticirani hardver i softver kako bi odgovorili na izazove kako trenutnih tako i budućih aplikacija.