Izolatori

BIOQUELL je vodeći svetski dobavljač modularnih izolatora sa integrisanim dekontaminatorima putem 30% vodonik-peroksida. BIOQUELL izolatori imaju brojne prednosti, počev od materijala za konstrukciju do brze i jednostavne instalacije. Savremen dizajn, konstrukcija kao i integrisane komponente obezbeđuju sigurno okruženje Grade A/ISO 5 koje je idealno za mnoge aplikacije. Pored toga, BIOQUELL nudi opcionu transfer komoru, integrisanu uz izolator, za brz prenos materijala uz brzu dekontaminaciju.