Klima komore

Podrazumeva se da se pomoću klima komora održavaju zadate vrednosti temperature i relativna vlažnost. Klima komore proizvođača Memmert pružaju dodatnu pouzdanost tokom testiranja stabilnosti, klime ili klimatizacije i savršeno su dizajnirane za simulaciju uslova okoline. One su u skladu sa standardima, ponovljive i ekonomične. U svakoj Memmert klima komori, temperatura i vlažnost su raspoređeni prostorno homogeno i stabilno tokom celog perioda ispitivanja. Svaka Memmert klima komora ispunjava stroge zahteve DIN 12880:2007-05 i ima maksimalan broj bezbednosnih funkcija, kao i različite mogućnosti za programiranje i dokumentovanje dobijenih rezultata.