MicroCT

Mikro-kompjuterska tomografija (microCT) postala je standardna metoda za istraživanje u nauci o materijalima jer omogućava da se naprave efikasne kvantitativne 3D slike gotovo svakog uzorka. Ispitivanje se vrši nedestruktivnim rendgenskim zracima (X-rays), uz potpuno sagledavanje uzorka bez oštećenja ili potrebe za dodatnom pripremom. Unutrašnja struktura, geometrija i sastav lako su dostupni bez bojenja, sečenja ili pravljenja poprečnog preseka. Ova tehnika se stoga može koristiti kao sveobuhvatno skeniranje za dalju (tipično destruktivnu) analizu tehnikama veće rezolucije, kao što je serijsko sečenje elektronskom mikroskopom nanometarske rezolucije.