https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-4.svg

Obuka korisnika

Adekvatna obuka je preduslov za bezbedno i pravilno korišćenje instrumenata. Shodno tome, poseban akcenat stavljamo na kvalitet obuke, kako bismo osigurali uspešan rad naših korisnika i ostvarili dugoročnu saradnju. Stoga je okviru ANALYSIS servis centra organizovana podrška korisnicima u vidu stručne obuke za rukovanje instrumentima i pratećeg razvoja aplikacija prema njihovim potrebama.

Pored pružanja osnovne obuke za rad na instrumentima i u softveru, koji podrazumevaju i sertifikaciju korisnika, nudimo i naprednu obuku. Zahvaljujući timskom radu, stručnosti i posvećenosti naših kolega sa multidisciplinarnim znanjem, u mogućnosti smo da odgovorimo i na složene zahteve naših korisnika.

ANALYSIS tim za servis i aplikacije trenutno broji više od petnaest visokokvalifikovanih članova, koji se konstantno usavršavaju kroz rad na najnovijim tehnologijama. Servisni inženjeri koji vrše obuku pohađali su specijalizovane kurseve za predmetnu opremu u trening centrima proizvođača, što je potvrđeno odgovarajućim sertifikatima. Osim u servisiranju opreme, većina tima ima iskustva i u radu na različitim instrumentima i analitičkim tehnikama, što doprinosi kvalitetu obuke.

Instalacija instrumenata i osnovna obuka se kod nas podrazumevaju i uvek su uključene u cenu uređaja. Obuku održavamo na lokaciji korisnika, ili u ANALYSIS trening centru, a ukoliko je moguće i online, na taj način nudeći fleksibilnost i umanjujući troškove.

Zadovoljni korisnici i dugačka lista referenci, najbolja su ilustracija naše stručne podrške i dodatna motivacija za još uspešniji rad.