H2O2 (VHP) dekontaminatori

BIOQUELL je vodeći svetski proizvođač sistema za biodekontaminaciju koji su zasnovani na sopstvenoj tehnologiji koja koristi zasićene pare 30% vodonik-peroksida. Brzi, provereni, prilagodljivi, efikasni, produktivni i integrisani, BIOQUELL sistemi obezbeđuju neophodnu podršku širokom spektru prirodnih nauka – bezbedno i potvrđeno eliminisanje patogena do 6-log, kao i rešenja za bolnički sektor – opremu za sigurnu dekontaminaciju bolesničkih soba i sprečavanje intrahospitalnih infekcija.